Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 03.12.2023, -4 °CZ historie hřbitova

Původní hornosušský hřbitov se nachází u kostela. S rozvojem obce se jeho rozloha stala nedostačující, proto obecní rada v roce 1914 přijala rozhodnutí vybudovat hřbitov nový. V dalším roce od rolníka Mackovského byl koupen pozemek a od roku 1917 se pohřby konají na novém hřbitově. Byl to v té době první komunální hřbitov v širokém okolí, určen k pohřbívání zesnulých bez ohledu na vyznání. V roce 1927 nákladem obce byla vybudována hřbitovní kaple určena oběma vyznáním a současně i márnice, která slouží do dnešního dne. Byla také vyhloubena studna.

S ubíhajícím časem přibývalo hrobů a po třiceti létech bylo nutno hřbitov rozšířit. Uskutečnilo se to v roce 1957 se současným oplocením pozemku drátěným plotem a vyasfaltováním chodníků.

V roce 1983 svépomocně vybudovali občané Smuteční obřadní síň, a v roce 1993, po převedení hřbitova a jeho vybavení zpět do majetku osamostatněné obce byla opravena kaple a márnice, a v rozpočtu obce je každoročně pamatováno na nutné opravy a údržbu. Slavnostního otevření rekonstruované hřbitovní kaple, které se konalo 31.10.1993, se zúčastnil biskup Slezské církve evangelické a. v. Vladislav Volný a pastor Jan Drozd. Od roku 2002, kdy rada obce vyhověla žádosti pastora Mgr. Janusze Kožusznika, se každou první neděli v měsíci konají v kapli bohoslužby.

V létech 1996 – 1997 Smuteční obřadní síň byla plynofikována, čímž se stala jedinou takto vytápěnou obřadní síní v okolí a slouží nejen občanům Horní Suché, ale také i sousedních obcí.

Hornosušský hřbitov, místo věčného odpočinku zdejších rodáků, avšak v poslední době také občanů Havířova i jiných obcí, je důstojné místo, což je zásluha jak obecních orgánů, tak i rodin zde pohřbených zemřelých, které s láskou a úctou ke svým zesnulým pečují o jejich hroby.