Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 03.12.2023, -4 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Základní škola a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace

 

Studium denní: délka studia základního vzdělání - 9 roků
Sídlo školy: Horní Suchá, Těrlická 969/24
Ředitel školy: Mgr. Romana Zahradníková
Zástupce ředitele: Mgr. Dagmar Havlásková
Koordinátor ŠVP: Mgr. Marcela Szlachtová
Kontakty:  telefon: 596 425 694
web: http://www.zs-hornisucha.cz
e-mail: skola@zs-hornisucha.cz
IČ: 75 029 324
IZO: 102 156 948
Identifikátor právnické osoby: 600 136 485
Sídlo právního subjektu: Horní Suchá, Těrlická 969/24
Škola sdružuje 1. Mateřská škola, odloučené pracoviště se sídlem - Horní Suchá, Stavební 2/1226
  2. Základní škola, se sídlem - Horní Suchá, Těrlická 969
  3. Školní družina, se sídlem - Horní Suchá, Těrlická 969
  4. Školní jídelna, se sídlem - Horní Suchá, Těrlická 969
Zřizovatel školy: Obec Horní Suchá, Sportovní 3/2
  telefon: 596 425 646
Starosta: Ing. Jan Lipner
  telefon: 596 425 646
  web: http://www.hornisucha.cz/
  e-mail: starosta@hornisucha.cz

  

Rozpočet na rok 2023

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2025 

 

Historie školy
V Horní Suché byla první škola založena v roce 1810.
Do roku 1870 se na této škole vyučovalo jazykem moravským. Od roku 1870 se stala na žádost obyvatelstva vyučovacím jazykem polština a český jazyk byl předmětem nepovinným. Po první světové válce byla ve školním roce 1921/22 znovu otevřena česká obecná škola.
30. srpna 1925 došlo k položení základního kamene ke stavbě obecné školy. Škola byla otevřena jako pětitřídní. V létech 1938-45, v době okupace Horní Suché, byly české školy zrušeny. Místo nich byla v obci zřízena německá škola Übergangsvolksschule v budově české školy.
Po osvobození naší vlasti v roce 1945 byly v obci znovu otevřeny české školy.
V roce 1959 byla zahájena výstavba nové budovy nové školní budovy na ulici Těrlická 969, která byla otevřena 29. 1. 1961.
Ve školním roce 1978-1979 byl schválen zákon č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol. Na základě tohoto zákona došlo k přeměně základní devítileté školy (zkratka ZDŠ) v základní školu.
Demokratické změny naší společnosti v roce 1989/90 otevřely cestu ke kritickému přehodnocení dosavadní školské soustavy. Základní škola byla prodloužena z dosavadních osmi na devět ročníků.
Během dalších let škola prošla několika rekonstrukcemi. V roce 1992 začala přístavba školní jídelny u budovy ZŠ na ul. Těrlické. Jídelna byla uvedena do provozu 1. 9. 1993.
Od 1.9.1997 je škola v jedné školní budově.
20.2. 1997 byla zahájena nadstavba školy, která měla zajistit potřebnou kapacitu a vybavenost školy odbornými učebnami Díky nadstavbě se škola na ul. Těrlické proměnila ve velmi pěknou moderní budovu.
K podstatné změně došlo ve školním roce 2002/03. K 1.lednu vstoupily školy v obci do právní subjektivity. V praxi to pro českou školu znamenalo připojení mateřské školy na ulici Stavební 2. 

http://www.zs-hornisucha.cz/

 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz