Horní Suchá

Oficiální stránky obce


Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

61/2019 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 306/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace

08.07.2019, 09:27 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

60/2019 Záměr pachtu

03.07.2019, 13:30 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

pozemek parc. č. 1780/7 - orná půda v k. ú. Horní Suchá

59/2019 Záměr pachtu

03.07.2019, 13:28 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

pozemek parc. č. 908/5 - orná půda v k. ú. Horní Suchá

44/18 Záměr pronájmu nebytových prostor v PZF

02.05.2018, 14:44 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

místnosti západního křídla objektu č. p. 1370/5

19/18 Záměr budoucího prodeje části pozemku parc.č. 1055/1 v PZF

20.02.2018, 07:38 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz