Horní Suchá

Oficiální stránky obce


Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

53/2019 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1170 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Horní Suchá

10.06.2019, 14:44 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku


51/2019 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1076/53 v PZF

05.06.2019, 08:21 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

50/2019 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1108/1 v Průmyslové zóně František

05.06.2019, 08:17 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

34/2019 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1568 v k.ú. Horní Suchá

26.04.2019, 08:50 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

99/18 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1055/126 v Průmyslové zóně František

05.11.2018, 09:15 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

44/18 Záměr pronájmu nebytových prostor v PZF

02.05.2018, 14:44 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

místnosti západního křídla objektu č. p. 1370/5

19/18 Záměr budoucího prodeje části pozemku parc.č. 1055/1 v PZF

20.02.2018, 07:38 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

39/17 Záměr pronájmu nebytových prostor (ordinace lékaře)

07.04.2017, 08:14 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

37/17 Záměr výpůjčky nebytových prostor

03.04.2017, 16:33 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

82/13 Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2533/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Horní Suchá

03.07.2013 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz