Horní Suchá

Oficiální stránky obce


Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

99/2020 Záměr pronájmu nebytového prostoru v objektu čp. 1370/5 v Průmyslové zóně František

15.10.2020, 08:44 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

89/2020 Záměr pronájmu nemovitého majetku obce - kanalizační řád, včetně čistírny odpadních vod

17.09.2020, 10:49 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

85/2020 Záměr pronájmu části plochy střechy skipu F4 v Průmyslové zóně František

10.09.2020, 10:10 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

82/2020 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 126, jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 764, a část pozemku parc.č. 127, v k.ú. Horní Suchá

02.09.2020, 13:46 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

53/2020 Záměr pachtu pozemku parc.č. 615/2 - orná půda

05.06.2020, 07:17 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

13/2020 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1055/1 v Průmyslové zóně František

04.03.2020, 08:57 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

90/2019 Záměr pro nájmu části pozemku parc.č. 1055/191 v Průmyslové zóně František

26.09.2019, 12:41 Kategorie: Záměry pronájmu a prodeje obecního majetku

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz