Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 09.05.2021, svátek má Ctibor 19 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Zásady pro přijímání a vedení žádostí v evidenci žadatelů o sepsání nájemní smlouvy na byt v domově s pečovatelskou službou

Nové zásady pro přijímání a vedení žádostí v evidenci žadatelů o sepsání nájemní smlouvy na byt v domově s pečovatelskou službou v Horní Suché 

Od 1. 5. 2021 platí nové podmínky pro příjem a vedení žádostí o sepsání nájemní smlouvy na byt v domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS). Celé znění najdete na https://www.hornisucha.cz/socialni-agenda-mgr.-petra-horakova pod názvem „Zásady Obce Horní Suchá pro přijímání a vedení žádostí v evidenci žadatelů o sepsání nájemní smlouvy na byt v domově s pečovatelskou službou“.

Žádosti se evidují v seznamu žadatelů o uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS po dobu jednoho kalendářního roku. Pokud tedy žadatel do data 31. 1. příslušného kalendářního roku neoznámí písemně, ústně do protokolu, datovou zprávou (do datové schránky) nebo e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu Obecního úřadu Horní Suchá stanovisko, že i nadále trvá na své žádosti, bude ze seznamu žadatelů vyřazen.

Mgr. Petra Horáková, tel. 596 420 292, horakova@hornisucha.cz

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz