Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 24.09.2023, 13 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Zastupitelstvo

Členové zastupitelstva obce pro volební období 2022 - 2026

  
Ing. Jan Lipner

starosta  obce, člen Rady obce, člen Komise pro projednávání přestupků
starosta@hornisucha.cz


Adamiec
Ing. Martin Adamiec
místostarosta obce, člen Rady obce, předseda Kulturní komise
mistostarosta@hornisucha.cz
 

Žerdík
p. Josef  Žerdík
člen Rady obce, člen Kulturní komise, člen Finančního výboru, člen Výboru pro národnostní menšiny
josef.zerdik@hornisucha.cz
 


Pilch

Ing. Marian Pilch
člen Rady obce, předseda  Finančního výboru
marian.pilch@hornisucha.cz


Weiser
Ing. Marian Weiser
člen Rady obce, člen Kulturní komise
marian.weiser@hornisucha.cz


Szegecsova
p. Halina Szegecsová
halina.szegecsova@hornisucha.cz


Bebenek

Mgr. Petr Bębenek
předseda Sportovní komise
petr.bebenek@hornisucha.cz
 

Kriš
p. Marek Kriš

člen Výboru pro národnostní menšiny, člen Kulturní komise
marek.kris@hornisucha.cz


Jiravský
MUDr. Otakar Jiravský

člen Finančního výboru
otakar.jiravsky@hornisucha.cz


Nieszporek
Bc. Bogdan Nieszporek

člen Kontrolního výboru, člen Sportovní komise
bogdan.nieszporek@hornisucha.cz


Pawlas
p. Jaroslav Pawlas

člen Kontrolního výboru
jaroslav.pawlas@hornisucha.cz


Sikora
Ing. et Ing. Jana Sikora
předseda Kontrolního výboru, člen Komise k projednávání přestupků, člen Sportovní komise
jana.sikora@hornisucha.cz


Charvát
p. Jan Charvát

předseda Výboru pro národnostní menšiny, člen Komise k projednávání přestupků
jan.charvat@hornisucha.cz


Stefaniszek
MUDr. Nikol Stefaniszek
místopředseda Kontrolního výboru
nikol.stefaniszek@hornisucha.cz
 

Wróbel
p. Kamil Wróbel
člen Kulturní komise, člen Sportovní komise, člen Výboru pro národnostní menšiny
kamil.wrobel@hornisucha.cz
foto ZO

 

Jednací řád Zastupitelstva obce Horní Suchá a výborů zastupitelstva obce


Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2023
Vždy ve 14,00 hodin.

16. 02. 2023
27. 04. 2023
22. 06. 2023   
17. 08. 2023  

26. 10. 2023 
19. 12. 2023 


Členové zastupitelstva obce pro volební období 2018-2022


Členové zastupitelstva obce pro volební období 2014-2018

Členové zastupitelstva obce pro volební období 2010-2014

 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz