Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 26.06.2022, 19 °CZóna nabízí

Zóna nabízí k pronájmu:


Pozemek parc. č. 1055/191 o výměře 1086 m2.

Nebytové prostory  místnosti č. 117, 118 a 119 v I. NP objektu č. p. 1370/5 o ploše 40,80 m2 pro provoz kantýny - občerstvení.

Aktuální informace o jednotlivých plochách poskytne správa průmyslové zóny. Kancelář správy PZF, západní křídlo správní budovy, I. NP.
Tel: 596 425 515.