Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 24.09.2023, 12 °CZóna nabízí

Zóna nabízí k pronájmu:
 

  • pozemek parc. č. 1055/191 o výměře 1086 m2

 

  • kancelářské prostory ve správní budově č.p. 1370/5 - západní křídlo:
             místnost č. 206 v II.NP (užitný prostor 12,70 m2)
             místnost č. 305 v III.NP (užitný prostor 51 m2)
             místnost č. 308 v III.NP (užitný prostor 12,60 m2)
             místnost č. 310 v III.NP (užitný prostor 55,50 m2)


Aktuální informace o jednotlivých plochách poskytne správa průmyslové zóny. Kancelář správy PZF, západní křídlo správní budovy, I. NP.
Tel: 596 425 515.