Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 03.12.2023, -4 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Ztráty a nálezy

ZTRÁTY A NÁLEZY

Problematiku ztracených a nalezených věcí upravuje Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 

Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.
Vyzvednout nalezenou věc si lze pouze osobně, po ověření totožnosti a identifikaci ztracené věci (prokázání vlastnictví dokladem, případně přesným popisem) v úředních hodinách.

Majitelé nalezených věcí se mohou hlásit na Obecním úřadě v Horní Suché, Sportovní 227/4, kancelář v přízemí p. Renáta Slonková, bližší informace na tel.: 596 410 756.

 


Seznam nalezených věcí:

Číslo nálezu            nalezená věc
   

    

11/2023           svazek klíčů
10/2023           přívěsný vozík
9/2023             rybářské potřeby
6/2023             řetěz k pile
5/2023             ruční pila
4/2023             motorová pila
3/2023             motorová pila
1/2023             mobilní telefon

1/2022             mobilní telefon

7/2021             jízdní kolo
5/2021             mobilní telefon
4/2021             kniha A4
3/2021             dioptrické brýle
1/2021             klíče na kroužku
 


3/2017             stavby vč. součástí a příslušenství na pozemku p. č. 239/1 v k. ú. Horní Suchá
                          a) přístřešek; b) chata č. 1; c) chata č. 2 (viz fotodokumentace staveb vč. umístění)


 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz