Horní Suchá

Oficiální stránky obcesobota 03.06.2023, 8 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Ztráty a nálezy

ZTRÁTY A NÁLEZY

Ten, kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo.  Vyzvednout nalezenou věc si lze pouze osobně, po ověření totožnosti a identifikaci ztracené věci (prokázání vlastnictví dokladem, případně přesným popisem) v úředních hodinách.

Majitelé nalezených věcí se mohou hlásit na Obecním úřadě v Horní Suché, Sportovní 2/3, kancelář v přízemí p. Renáta Slonková, bližší informace na tel.: 596 410 756.


Seznam nalezených věcí:

Číslo nálezu            nalezená věc
               

6/2023             řetěz k pile
5/2023             ruční pila
4/2023             motorová pila
3/2023             motorová pila
1/2023             mobilní telefon

1/2022             mobilní telefon

7/2021             jízdní kolo
5/2021             mobilní telefon
4/2021             kniha A4
3/2021             dioptrické brýle
1/2021             klíče na kroužku

3/2020             dron
1/2020             klíč na kroužku


 


3/2017             stavby vč. součástí a příslušenství na pozemku p. č. 239/1 v k. ú. Horní Suchá
                          a) přístřešek; b) chata č. 1; c) chata č. 2 (viz fotodokumentace staveb vč. umístění)


 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz